Vi som arrangerar Seniordagen har en väldigt lång erfarenhet inom mäss och eventbranschen med både bakgrund från Sollentunamässan och Stockholmsmässan i olika projekt. Vi brinner för det personliga mötet som vi tycker stimulerar till bättre och mer långvariga relationer.

Vill du boka ditt deltagande ringer du till;
Fredrik Gustafsson, Tel 073-50 60 999, 
fredrik@targetgroup.se
Rickard Johansson, tel 0739- 30 86 83, rickard@seniordagen.se

Samarbeten, sponsring och övrig frågor;
Lena Bergman
Projektledare
Telefon 0722-50 90 44
Mail 
lena@seniordagen.se